Category

Nieuws

Nieuwe ontwikkelaar MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling

MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling, de toonaangevende erfgoedontwikkelaar van Nederland, heeft vanwege sterke groei Rosan Pallada per 1 november aangenomen als ontwikkelaar. Direct na haar master Management in the Built Environment aan de TU Delft. Met haar voorliefde voor erfgoed en hergebruik van leegstaand vastgoed zal ze de komende tijd onder meer assisteren bij de herontwikkelingen Voorlei in Leidschendam en Doornburgh in Maarssen.
Continue Reading

Made By Holland geeft nieuw leven aan Soestdijk

Prestigieus herontwikkelingsproject gegund aan MeyerBergman Erfgoed Groep. Op 8 juni 2017 heeft Minister Plasterk bekend gemaakt dat het landgoed Soestdijk wordt verkocht aan MeyerBergman Erfgoed Groep. Het winnende plan Made By Holland ontwikkelt Soestdijk tot een platform en etalage van innoverend en ondernemend Nederland. Daarmee speelt Made By Holland in op een urgente maatschappelijke behoefte. Nederlandse bedrijven, wetenschappelijke instituten en kennisorganisaties onderscheiden zich internationaal op meerdere terreinen: van waterbeheersing tot…
Continue Reading

Overeenkomst Energiepark en Scheltemacomplex

De gemeente Leiden en MeyerBergman Erfgoed Groep hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van panden in het Energiepark en het Scheltemacomplex. Met de overeenkomst spreken beide partijen af te onderzoeken hoe de panden in Energiepark en het Scheltemacomplex kunnen worden getransformeerd tot een bruisende plek waar cultuur, creativiteit en duurzaamheid centraal staan. Inmiddels is er ook een nieuwe naam bedacht: De Watergasfabriek. Voor meer informatie watergasfabriek.nl
Continue Reading

Aankoop Buitenplaats Doornburgh

MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling heeft Buitenplaats Doornburgh (9 hectare) in Maarssen aangekocht van de Congregatie van de Kanunnikessen van het Heilig Graf, die hier in 1957 een zusterorde vestigde. Bij de herontwikkeling wordt uitgegaan van de aanwezige cultuurhistorische waarden van deze buitenplaats en wordt gestreefd naar een verdere versterking hiervan. Voor de gebouwen wordt aan een woon- en verblijfsbestemming gedacht met uitzondering van de Priorij Emmaus. Dit kloostergebouw met een metrage van…
Continue Reading

Overeenkomst Schakenbosch

Schakenbosch BV, een samenwerking tussen MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling en Volker Wessels, heeft een initiatief bij de gemeente ingediend om woningbouw te ontwikkelen die daar bij past. Deze ontwikkeling is een mooie kans voor Leidschendam-Voorburg. Daarom hebben de gemeente en Schakenbosch BV een intentieovereenkomst ondertekend om te kunnen starten met het maken van plannen voor het gebied. Wethouder Saskia Bruines: “Het idee om woningen te realiseren in Schakenbosch is niet nieuw.…
Continue Reading

Paleis Soestdijk

Het plan Made By Holland is als een van de drie plannen voor een nieuwe bestemming voor Landgoed Soestdijk door naar de laatste ronde. De drie overgebleven partijen hebben eind april een bod gedaan om het paleis met het omringende het landgoed en de bijbehorende gebouwen te kopen en hun plannen uit te voeren. Ons plan behelst de realisatie van een podium voor de innovatiekracht van Nederland. Het park wordt…
Continue Reading