Historische waarden krijgen nieuwe betekenis

Vastgoed voor nu en later

MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling werkt aan integrale herontwikkelingsopgaven. Vanuit een heldere visie en met verbeeldingskracht werken we toe naar een nieuw verhaal en een nieuwe toekomst voor historische gebouwen.

Behoud van erfgoed

Erfgoed is niet zo maar vastgoed. Het vormt het hart van vele persoonlijke verhalen en maakt deel uit van onze identiteit en ons collectieve geheugen.
Onconventioneel, maar ook pragmatisch en maatschappelijk geïnspireerd, denken we na over monumenten. Bij de ontwikkeling hebben we één doel voor ogen: behoud van het erfgoed.

Bruggen bouwen

Complexe vraagstukken vertalen in heldere taal: daar zijn we goed in. Wij slaan bruggen tussen alle partijen die betrokken zijn bij ontwikkeling, ontwerp, realisatie en eindgebruik van de gebouwen of het gebied. In het herontwikkelingsproces bepalen wij de richting en hakken we knopen door. Dat doen we vanuit onze integriteit en maatschappelijk bewustzijn, en zonder onze creativiteit en nuchterheid te verliezen.

Team van specialisten

MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling verwerft en ontwikkelt we historische gebieden en gebouwen. Dat doen we voor eigen portefeuille, voor de verkoop of in opdracht. Ons team van specialisten heeft een brede expertise op het gebied van onder meer acquisitie, conceptontwikkeling, planeconomie en projectontwikkeling.

Duurzaam bruggen bouwen

Nederland mooier, leefbaarder, gezonder en uitdagender maken. Door historische bebouwing een nieuw leven te geven kunnen we gebieden op een duurzame manier herontwikkelen. Verduurzaming en aandacht voor de omgeving staan daarbij voorop.