Westergasfabriek

Van vervuild industrieel terrein naar duurzame, culturele hotspot

De Westergasfabriek in Amsterdam is in een gefaseerd proces getransformeerd van verwaarloosd terrein tot een plek waar mensen elkaar ontmoeten, werken en ontspannen. Het gebied staat inmiddels internationaal op de kaart als voorbeeld van een succesvolle, duurzame transformatie van industrieel erfgoed.

De Westergasfabriek in Amsterdam werd eind negentiende eeuw gebouwd. Halverwege de twintigste eeuw verkreeg men echter gas op andere plekken in het land en in 1967 werd de productie van de Westergasfabriek definitief gestaakt. Na de sluiting van de fabriek bleef een zwaar vervuild terrein achter. Vanaf 1992 werden de gebouwen tijdelijk gebruikt voor creatieve en culturele activiteiten.

MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling was verantwoordelijk voor de transformatie van de Westergasfabriek en het beheer, de verhuur en de exploitatie van de gebouwen. Het vervuilde terrein is gesaneerd en er is een prachtig park aangelegd. De fabrieksgebouwen bieden nu plaats aan werkplekken, ruimte voor grote en kleine evenementen en diverse horeca-, film- theater- en expositiegelegenheden.

Duurzaamheid stond voorop in de herontwikkeling. Jarenlange zware industrie van de Westergasfabriek heeft een keur aan vervuilende stoffen opgeleverd. Ook de grond onder de gebouwen van de Westergasfabriek was vervuild. Er zijn ‘dampdichte’ betonvloeren aangebracht en de monumentale gebouwen zijn waar mogelijk verduurzaamd, met behoud van het monumentale karakter.

Segment

Gebiedstransformatie

Locatie

Amsterdam

Omvang

14,5 ha

Status

Ensemble van Rijksmonumenten

Opleverdatum

April 2018

Westergasfabriek foto 1

23 april 2018

Westergasfabriek2

30 maart 2017

Westergasfabriek4

28 maart 2017

Westergasfabriek3

27 maart 2017